Lahat tayo ay may pinapangarap sa buhay at sa pagtupad ng mga iyon, kahit anong mga balakid ang dumating, pipilitin nating maabot ang ating minimithi.

As a blogger and Overseas Filipino Worker in Kuwait, I keep a busy schedule without even trying to and do not have enough time to go personally and check the latest trends in personal care, fashion, dining and recreation among…