Para Mo Nang Awa: Pagsusuri ng aklat ni Beverly Siy   I. Panimula Naglalaman ng mga makabuluhang impormasyon ukol sa isang paksa na sa kasalukayang lipunan ay ‘di pinipiling talakayin dahil itinuturing na siyang tunay na sensitibong usapin.…

Kuwait has given me different learning experiences from diverse people and all of those help me grow each day. Patience, hard work and determination were among the important factors that made The Global Filipino Bloggers Slam book – OFW Edition…