All Stories

Getting Married in Kuwait

Getting Married in Kuwait  Hello fellow Kabayan, Happy New  Year ! Maybe this is my call in life to #riseinlifting.

Mga Nilalaman: 1. Hindi Laruan ang Puso 2. Laro ng Pag-Ibig 3. Balikbayan Box 4. Ang aking palaruan 5. Padulasan